Monday, September 13, 2010

ဟမ္ဘာဂါကိစၥ

ဟမ္ဘာဂါကိစၥ

ဒီမွာေတာ့ ဟမ္ဘာဂါဆိုတာ ေအာက္ေျခလူတန္းစား လြယ္လင့္တကူ ၀ယ္
မစားႏိုင္တဲ့ အစားအစာျဖစ္ တခ်ိဳ႕ဆို စားေတာင္မစားဖူး တစ္ေန႔မွာ အဲဒီလို
အေနအထားမ်ိဳးရွိတဲ့ တစ္ေယာက္ေယာက္ဆီ ဟမ္ဘာဂါဟာ တစ္နည္း
တစ္ဖံုနဲ႔ေရာက္ရွိလို႔သြား သူဟာ ဟမ္ဘာဂါကိုရ သူဟာ ဟမ္ဘာဂါဆီေရာက္
ဟမ္ဘာဂါဟာ သူ႔ပါးစပ္ထဲမွာ သူ႔လက္ထဲမွာ တစ္စစီ တစ္ပိုင္းစီ တစ္ဘ၀လံုး
လံုး ၿငိဳးမာန္ဖြဲ႕ထားခဲ့ေလသမွ် ဟမ္ဘာဂါကို ေဒါသတႀကီး သူရင္ဆိုင္ ရန္သူ
ကို ေခ်မႈန္းသလို ဟမ္ဘာဂါကို သူေခ်မႈန္း မ်က္လံုးျပဴး မ်က္ဆံျပဴး
၀င္သက္ျပင္းျပင္း ထြက္သက္ျပင္းျပင္း ပလုတ္ပေလာင္း တနင့္တပိုး တစ္ၿဖဲ
ႏွစ္ၿဖဲ လူပါးခပ္၀၀။ ။


(ရည္ညႊန္း-ဟမ္ဘာဂါစားသူ၊ေအာင္ခ်ိမ့္)
လြန္းဆက္ႏိုးျမတ္
၂.၉.၁၀ ည၁၁း၄၅

No comments:

Post a Comment