Saturday, April 24, 2010

ဘယ္ဘက္လက္နဲ႔ ေရးတဲ့ကဗ်ာ

ဘယ္ဘက္လက္နဲ႔ ေရးတဲ့ကဗ်ာ

ဒီညကို နံနက္ခင္းျဖစ္ေအာင္ ငါျပဳလုပ္မယ္
နည္းနည္းေစာင့္ပါ
ဒီသစ္ေစ့ကို သစ္ေတာႀကီးျဖစ္ေအာင္ ငါျပဳလုပ္မယ္
နည္းနည္းေစာင့္ပါ
ဒီေသြးစက္ကို ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေအာင္ ငါျပဳလုပ္မယ္
နည္းနည္းေစာင့္ပါ
ဘယ္လိုလဲ
ေစာင့္ရတာမ်ားလို႔ ပ်င္းသြားၿပီလား
အဲဒီပ်င္းရိမႈကို ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းျဖစ္ေအာင္
ငါကဗ်ာေရးမယ္ နည္းနည္းေစာင့္ပါ။ ။

ေနမ်ိဳး
(ခ်ယ္ရီ၊ဇူလိုင္၊၂၀၀၃၊စာ-၆)

No comments:

Post a Comment